Кој може да се пријави

Амбициозни млади на возраст од 18 до 25 години подготвени да го прошират своето знаење и да се стекнат со најсовремените дигитални вештини.

Пристигнатите апликации ги разгледува комисија на академијата, која врз основа на посветеноста, желбата и мотивот ги избира соодветните кандидати.

    Аплицирај

    Одбери курс

    Прикачи CV (.pdf, .doc, .docx, .odt)

    Мотивациско писмо (.pdf, .doc, .docx, .odt)