Дознајте повеќе за Бизнис Аналитика и градете го своето знаење за успешна кариера. Донесувањето правилни деловни одлуки и користењето на овие информации на смислен начин, се некои од секојдневните предизвици на денешните бизниси. Во овој вовед во бизнис аналитиката, најпрво мораме да го разбереме терминот „аналитика“.

Таа генерално се однесува на науката за обработка на податоците преку аплицирање на различни модели и статистички формули на истите за да се дојде до одреден увид во резултатите од тие податоци. На овој курс ќе научите кои се алатките употребени за аналитика кои може да варираат од обични документи и табели до предиктивни аналитики за покомплексни проблеми.

Процесот ги опфаќа овие алатки за да исцрта шеми и да идентификува врски. Следствено на тоа, се поставуваат нови прашања кои бараат овие процеси да почнат одново за да се одговорат истите се додека целта на бизнисот не се оствари.

Употребата на Бизнис аналитиката е популарна во многу сфери и индустрии, како на пример телекомуникации, медицина, угостителство и уште бројни индустрии кои мораат да ги одблиску нивните корисници и потрошувачи, а токму поради ова, вештините во Бизнис аналитиката може да се употребат во речиси сите компании кои сакаат да водат успешен бизнис кои носи одлични резултати во работењето.

Програма

Ден 1

 • Intro to Business Analytics
  (Data and statistical analysis, Predictive analysis, Big Data)

Ден 2

 • Marketing Business Analysis

Ден 3

 • Visualizations and Storytelling, Data driven decision making

Ден 4

 • Visualizations and Storytelling, Data driven decision making

Ден 5

 • Business Case

Ден 6

 • Business Case

Што добивате

 • Аналитички вештини
 • Вештини за разрешување проблеми
 • Критичко размислување
 • Разбирање на бизнисот

Предавачи: Теодора Живковиќ и Александар Качаковски

Датум на почеток:
07.03.2023
Отворени места:
50
Времетраење:
3 недели
Предавачи:
Теодора Живковиќ и Александар Качаковски
Број на часови:
12
Локација:
Плоштад Пресвета Богородица 1, 1000 Скопје
Контакт:
contact@a1academy.mk