Проширете го вашето знаење во областа на маркетингот на повисоко ниво и станете лидер во дигиталниот маркетинг управуван од податоци. Со секојдневен напредок и брзо менување на светот на дигиталниот маркетинг, имате можност да го комбинирате истражувањето со напредно размислување преку вашата креативност.

Дознајте за некои од различните стратегии и техники за дигитален маркетинг што се неопходни во секој бизнис.

Дигиталниот маркетинг може да биде клучна алатка за развој на еден бизнис. На овој курс ќе научите што е дигитален маркетинг, зошто е важен и ќе ги разберете стратегиите за дигитален маркетинг, како и разликата помеѓу традиционалниот и дигиталниот маркетинг. Ќе разговараме за важноста на балансирањето и интегрирањето различни стратегии за дигитален маркетинг и на кој начин компаниите ги таргетираат клиентите.

Курсот за дигитален маркетинг ќе ви овозможи да се стекнете со квалификации и дигитални вештини за започнување менаџерска кариера во областа на дигиталните комуникации.

Програма

Ден 1

Intro

 • Basics of Digital Marketing
 • Marketing Strategy, Targeting, Buying Personas
 • Digital Marketing Blocks
 • Content Marketing

Ден 2

Social Media & Email

 • Social media & email
 • Facebook and Instagram
 • Meta Business Manager
 • UTM parameters
 • A/B testing
 • Email marketing and campaigns

Ден 3

Result

 • Introduction to GA4
 • Tracking Results & Measurement
 • Reports

Ден 4

SEO

 • SEO Basics
 • SEO Audit
 • Keyword Research
 • Google Search Console
 • Tracking Results & Optimization

Ден 5

Google Ads

 • Google Ads Basics
 • Search and Display Advertising
 • Writing and Optimizing Ads
 • Tracking Results & Optimization

Ден 6

 • Wrap up

Што добивате

 • Интегрирана стратегија за маркетинг и вештини за нејзино развивање.
 • Увид во методите за истражување на пазарот и анализа на конкурентите, како и способност за градење силен идентитет на брендот.
 • Разбирање на традиционалните и дигиталните маркетиншки авении и знаење за тоа на кој начин да се оптимизира содржината за различни онлајн платформи.
 • Алатки за мерење на ефективноста на различните тактики за маркетинг.

Предавачи: Елинда Стојанова Милошеска и Дарко Каранфилов

Датум на почеток:
31.10.2023
Отворени места:
50
Времетраење:
3 недели
Предавачи:
Елинда Стојанова Милошеска и Дарко Каранфилов
Број на часови:
12
Локација:
Плоштад Пресвета Богородица 1, 1000 Скопје
Контакт:
contact@a1academy.mk