Проширете го вашето знаење во областа на маркетингот на повисоко ниво и станете лидер во дигиталниот маркетинг управуван од податоци. Со секојдневен напредок и брзо менување на светот на дигиталниот маркетинг, имате можност да го комбинирате истражувањето со напредно размислување преку вашата креативност.

Дознајте за некои од различните стратегии и техники за дигитален маркетинг што се неопходни во секој бизнис.

Дигиталниот маркетинг може да биде клучна алатка за развој на еден бизнис. На овој курс ќе научите што е дигитален маркетинг, зошто е важен и ќе ги разберете стратегиите за дигитален маркетинг, како и разликата помеѓу традиционалниот и дигиталниот маркетинг. Ќе разговараме за важноста на балансирањето и интегрирањето различни стратегии за дигитален маркетинг и на кој начин компаниите ги таргетираат клиентите.

Курсот за дигитален маркетинг ќе ви овозможи да се стекнете со квалификации и дигитални вештини за започнување менаџерска кариера во областа на дигиталните комуникации.

Програма

Ден 1

Intro

 • Basics of Digital Marketing
 • Lead Generation
 • Content Marketing

Ден 2

Social Media & Email

 • Facebook and Instagram, Meta Business Manager
 • Other Social Media and their importance
 • Email Campaigns

Ден 3

SEO

 • Site Building, SEO Audit, Keyword Analysis
 • Google Analytics & Google Search Console
 • Tracking Results & Optimization

Ден 4

Google Ads

 • Basics of Google Ads, Search and Display advertising
 • Writing and Optimizing Ads
 • Tracking Results & Optimization

Ден 5

WordPress

 • Launching of a website
 • SEO Implementation
 • How to optimize the website

Ден 6

Results

 • How to track results and improve
 • Important details
 • Case studies

Што добивате

 • Интегрирана стратегија за маркетинг и вештини за нејзино развивање.
 • Увид во методите за истражување на пазарот и анализа на конкурентите, како и способност за градење силен идентитет на брендот.
 • Разбирање на традиционалните и дигиталните маркетиншки авении и знаење за тоа на кој начин да се оптимизира содржината за различни онлајн платформи.
 • Алатки за мерење на ефективноста на различните тактики за маркетинг.

Предавачи: Наташа Ставревска и Дарко Каранфилов

Датум на почеток:
Наскоро
Отворени места:
50
Времетраење:
3 недели
Предавачи:
Наташа Ставревска и Дарко Каранфилов
Број на часови:
12
Локација:
Плоштад Пресвета Богородица 1, 1000 Скопје
Контакт:
contact@a1academy.mk