Теодора има диплома од областа на финансиите и финансиски менаџмент на Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје. Во нејзината кариера работела на повеќе проекти поврзани со SQL, Power BI, креирање на BI решенија и анализирање на финансиски податоци.

Во моментот работи како Аналитичар на податоци во Контролинг одделот во А1Македонија.